امروز : سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۳ می باشد.

آموزش رایانه و موبایل

سید جلال حسینی از پرسپولیس جدا میشود

 

سید جلال حسینی از پرسپولیس جدا میشود

 

رحیمی در جدیدترین خبر جنجالی گفته است که سید جلال حسینی از پرسپولیس جدا میشود و برای حرف خود علت آورده است و گفته است سید جلال از پرسپولیس جدا خواهد شد.رحیمی در ادامه گفته است که سید جلال حسینی با وی تماس تلفنی داشته است و به رحیمی گفته است که طبم را از پرسپولیس بدهید تا برای تمدید قرار داد حرف بزنیم.ریحی همچنین گفت در فصلی که سید جلال حسینی در سپاهان بود و من مدیر عامل سپاهان بودم همین درخواست را از من کرد و

سپس سید جلال حسینی رفت و با تیم پرسپولیس قرار داد بست.در ادامه رحیمی گفت سید جلال حسینی قصد دارد دوباره همین کار را بکند و نمیخواهد به تیم پرسپولیس بیاید و به دنبال پشنهاد های خارجی خود خواهد رفت و به تیم پرسپولیس نخواهد رفت.البته با تجوجه به اینکه سید جلال حسینی به تازگی صاحب فرزند شده است بعدی است این نظریه درست باشد و سید جلال به تیم های خارجی پیوندد.

 

سایت تفریحی

 

ارسال نظرات

پاسخی بگذارید

آخرین مطالب

محصولات فروشگاه