امروز : شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۴ می باشد.

آموزش رایانه و موبایل

مناسبت ها در ایران و جهان

روزه هاىی که حرام و مکروه اند

روزه هاىی که حرام و مکروه اند

روزه هاىی که حرام و مكروه اند افراد روزه دار از اذان صبح تا اذان مغرب از کارهایی و اعمالی که منجر به ابطال روزه آنها می شود باید خودداری کنند بسیاری از افراد روزه را براساس قوانین و مقرراتی که...

ادامه مطلب

آخرین مطالب

محصولات فروشگاه