امروز : پنج شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ می باشد.

آموزش رایانه و موبایل

ضرب المثل به ترتیب حروف الفبا (س)

ضرب المثل با س, ریشه تاریخی ضرب المثل

ضرب المثل به ترتیب حروف الفبا (س)

سالها میگذاره تا شنبه به نوروز بیفته !سالی که نکوست از بهارش پیداست !سال به دوازده ماه ما می بینیم یکدفعه هم تو ببین !سال به سال دریغ از پارسال !

سبوی نو آب خنک دارد !سبوی خالی را بسبوی پر مزن !سبیلش آویزان شد !سبیلش را باید چرب کرد !سپلشت آید و زن زاید و مهمان عزیزت برسد !سخن خود تو کجا شنیدی، اونجا که حرف مردمو شنیدی !

سر بزرگ بلای بزرگ داره !سر بشکنه در کلاه، دست بشکنه در آستین !سر بریده سخن نگوید !سر بی صاحب میتراشه !سر بیگناه، پای دار میره اما بالای دار نمیره !سر پیری و معرکه گیری !

سر خر باش، صاحب زر باش !سر تراشی را از سر کچل ما میخواد یاد بگیره !سر حلیم روغن میرود !

سر را قمی می شکنه تاوانش را کاشی میده !سر را با پنبه میبرد !سر زلف تو نباشد سر زلف دگری !

سرش به تنش زیادی میکنه !سرش به کلاش میارزه !سرش از خودش نیست .

سرش توی لاک خودشه !سرش جنگه اما دلش تنگه !سرش بوی قرمه سبزی میده !سرش توی حسابه !سرش را پیراهن هم نمیدونه !سر قبری گریه کن که مرده توش باشه !سر قبرم کثافت نکن از فاتحه خواندنت گذشتم !سر کچل را سنگی و دیوانه را دنگی !سر کچل و عرقچین !سرکه نقد بهتر از حلوای نسیه است !سرکه نه در راه عزیزان بود — بار گرانیست کشیدن بدوش ! (( سعدی ))

سرکه مفت از عسل شیرین تره !سر گاو توی خمره گیر کرده !سر گنجشکی خورده !سر گنده زیر لحافه !

سرم را سرسری متراش ای استاد سلمانی — که ما هم در دیار خود سری داریم و سامانی .

سرم را میشکنه نخودچی جیبم میکنه !سرنا را از سر گشادش میزنه !سرناچی کم بود یکی هم از غوغه اومد !سری را مه درد نیمکند دستمال مبند !

سزای گرانفروش نخریدنه !سری که عشق ندارد کدوی بی بار است . (( لبی که خنده ندارد شکاف دیوار است … ))سسک هفت تا بچه میآره یکیش بلبله !سفره بی نان جله، کوزه بی آب گله !

سفره نیفتاده یک عیب داره ! سفره افتاده هزار عیب !سفره نیفتاده ( نینداخته ) بوی مشک میده !سفید سفید صد تومن، سرخ و سفید سیصد تومن، حالا که رسید به سبزه هر چی بگی میارزه !سقش سیاه است !

سگ باش، کوچک خونه نباش !سگ پاچه صاحبش را نمیگیره !سگ بادمش زیر پاشو جارو میکنه !سگ، پدر نداشت سراغ حاج عموشو میگرفت !سگ چیه که پشمش باشه !سگ درحضور به از برادر دور !

سگ داد و سگ توله گرفت !سگ در خانه صاحبش شیره !سگ دستش نمیشه داد که اخته کنه !سگ را که چاق کنند هار میشه !سگ زرد برادر شغاله !سگست آنکه با سگ رود در جوال !سگ سفید ضرر پنبه فروشه !سگ سیر دنبال کسی نمیره !سگش بهتر از خودشه !

سگ ماده در لانه، شیر است !سگ گر و قلاده زر ؟!سگ نازی آباده، نه خودی میشناسه نه غریبه !سگ نمک شناس به از آدم ناسپاس !سگی به بامی جسته گردش به ما نشسه !

سگی که پارس کنه ، نمیگیره !سلام روستائی بی طمع نیست !سگی که برای خودش پشم نمیکند برای دیگران کشک نخواهد کرد !سنده را انبر دم دماغش نمیشه برد !سنگ به در بسته میخوره !سنگ بزرگ علامت نزدنه !

سنگ مفت، گنجشک مفت !سنگ خاله قورباغه را گرو میکشه !سنگ بنداز بغلت واشه !سنگ کوچک سر بزرگ را میشکنه !سنگی را که نتوان برداشت باید بوسد و گذاشت !سواره از پیاده خبر نداره، سیر از گرسنه !سودا، به رضا، خویشی بخوشی .سودا چنان خوشست که یکجا کند کسی ! (( دنیا و آخرت به نگاهی فروختیم )) (( قصاب کاشانی ))سودا گر پنیر از شیشه میخوره !سودای نقد بوی مشک میده !

سوسکه از دیوار بالا میرفت مادرش میگفت : قربون دست و پای بلوریت !

سوزن، همه را میپوشونه اما خودش لخته !سوراخ دعا را گم کرده !سهره ( سیره ) رنگ کرده را جای بلبل میفروشه !

سیب مرا خوردی تا قیامت ابریشم پس بده !سیبی که بالا میره تا پائین بیاد هزار چرخ میخوره !سیب سرخ برای دست چلاق خوبه ؟!سیبی که سهیلش نزند رنگ ندارد ! (( تعلیم معلم بکسی ننگ ندارد ))سیلی نقد به از حلوای نسیه !

گردآوری:بخش سرگرمی بیتوتهمرتبط با سرگرمی

ضرب المثل پوست خرسی که شکار نکردی نفروش

ضرب المثل به ترتیب حروف الفبا (ز)

ضرب المثل ” زیراب کسی را زدن ”

ضرب المثل به ترتیب حروف الفبا (ر)

ضرب‌المثل‌ هرچه پیش آید خوش آید

ضرب المثل به ترتیب حروف الفبا (د)

ضرب المثل حلوای لَن تَرانی تا نخوری ندانی

ضرب المثل به ترتیب حروف الفبا (خ)

ارسال نظرات

پاسخی بگذارید

آخرین مطالب

محصولات فروشگاه