امروز : دوشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ می باشد.

آموزش رایانه و موبایل

برخی احکام شطرنج

برخی احکام شطرنج

برخی احکام شطرنج

بازی های زیادی در دنیا وجود دارند که می توانند انسان را برای مدتی سرگرم کنندبزخی از بازی ها انجام دادنشان از نظر شرعی دارای اشکال می باشند و برخی هم بازیشان مانعی ندارد.شطرنج هم نوعی بازی است که دارای مهره هایی می باشد این بازی به صورت دونفره انجام می گیرد و دارای قوانینی می باشد در اینجا می توانید برخی احکام شطرنج را بخوانید (این پست بیشتر جهت آگاهی می باشد و بهتر است برای مسائل شرعی خود به رساله مرجع تقلید خود مراجعه کنید).

س ۱۱۱۶: با توجه به اینکه در بیشتر مدارس بازى با شطرنج رواج دارد آیا بازى با آن و برگزارى دوره‏هاى آموزشى آن جایز است؟

ج: اگر به نظر مکلّف، شطرنج در حال حاضر از آلات قمار محسوب نشود در این صورت بازى با آن بدون شرطبندى اشکال ندارد.

س ۱۱۱۷: بازى با وسایل سرگرمى از جمله پاسور چه حکمى دارد؟ و آیا بازى با آنها براى سرگرمى و بدون شرطبندى جایز است؟

ج: بازى با چیزى که عرفاً از آلات قمار محسوب مى‏شود، مطلقاً حرام است هرچند براى سرگرمى و بدون شرطبندى باشد.

س ۱۱۱۸: شطرنج در موارد زیر چه حکمى دارد؟

۱ ـ ساخت و خرید و فروش آن؛

۲ ـ بازى شطرنج با شرطبندى و بدون آن؛

۳ ـ ایجاد مراکزى در محافل عمومى و غیر آن براى آموزش شطرنج و بازى با آن و تشویق مردم به آن.‏

ج: اگر مکلّف تشخیص دهد که در حال حاضر شطرنج از آلات قمار محسوب نمى‏شود، ساخت و خرید و فروش و بازى با آن بدون شرطبندى، اشکال ندارد، همچنین با فرض مذکور، آموزش آن هم بدون اشکال است.

س ۱۱۱۹: آیا از تأیید برگزارى مسابقات شطرنج توسط مدیریت آموزش ریاضى معلوم مى‏شود که شطرنج جزء آلات قمار نیست؟ و آیا جایز است مکلّف به آن اعتماد کند؟

ج: معیار در تعیین موضوعات احکام، تشخیص خود مکلّف و یا اقامه دلیل شرعى بر آن نزد خود اوست.

س ۱۱۲۰: بازى با آلاتى مثل شطرنج و بیلیارد با کفّار در کشورهاى خارجى چه حکمى دارد؟ مصرف مال براى استفاده از این آلات بدون شرطبندى چه حکمى دارد؟

ج: حکم بازى با شطرنج و آلات قمار در مسائل قبلى بیان شد و در حکم مذکور فرقى بین بازى با آنها در کشورهاى اسلامى یا غیراسلامى و بین بازى با مسلمان یا کافر وجود ندارد و خرید و فروش آلات قمار و مصرف مال در این موارد هم جایز نیست.

ارسال نظرات

پاسخی بگذارید

آخرین مطالب

محصولات فروشگاه