امروز : یکشنبه ۱۳۹۶/۱۱/۱ می باشد.

آموزش رایانه و موبایل

اس ام اس تسلیت شهادت امام رضا (ع) -6

پیامک ویژه شهادت امام رضا, جملات تسلیت شهادت امام رضا

جملات تسلیت شهادت امام رضا (ع)

 

انگور می دهند که قربانی ات کنندلازم نکرده دعوت مهمانی ات کنندصدها رواق در جگرت زهر باز کردمی خواستند آینه بندانی ات کنند

شهادت امام رضا (ع) تسلیت باد

 

اس ام اس شهادت امام رضا, شهادت امام رضا

 اس ام اس شهادت امام رضا (ع)

 

خادمت پشت در قصر خبر می خواهداز شب مبهم این فتنه سحر می خواهدکاش آن خوشه مسموم زبانش می گفت:لب شیرین تو انگور مگر می خواهد؟

شهادت امام رضا (ع) تسلیت باد

 

اس ام اس شهادت امام رضا, شهادت امام رضا

شهادت امام رضا (ع)

 

کعبه ی اهل ولاست صحن و سرای رضاشهر خراسان بُوَد کرب و بلای رضادر صف محشر خدا مشتری اشک اوستهر که در اینجا کند گریه برای رضا

شهادت امام رضا (ع) تسلیت باد

 

اس ام اس شهادت امام رضا, شهادت امام رضا

اس ام اس تسلیت شهادت امام رضا (ع)

 

کسی قدم به حرم بی مدد نخواهد زددم از صفات رضا بی احد نخواهد زدگدای کوی رضا شو که این امام رئوف به سینه احدی دست رد نخواهد زد

شهادت امام رضا (ع) تسلیت باد

 

اس ام اس شهادت امام رضا, شهادت امام رضا

پیامک شهادت امام رضا (ع)

 

من دست خالی آمدم ، دست من و دامان توسرتا به پا درد و غمم، درد من و درمان توتو هر چه خوبی من بدم ، بیهوده بر هر در زدمآخر به این در آمدم ،باشم کنار خوان تو

 

اس ام اس شهادت امام رضا, شهادت امام رضا

پیامک ویژه شهادت امام رضا (ع)

 

در اوج غربت و غم زهر کینه یارش بودمیان حجره دلش تنگ گلعذارش بوددر آرزوى جوادش دمى قرار نداشتبه آخرین نفسش چشم انتظارش بود

شهادت امام رضا (ع) تسلیت باد

 

اس ام اس شهادت امام رضا, شهادت امام رضا

متن شهادت امام رضا (ع)

 

ناله ای بر لبم از فرط تقلا ماندهسوختم از عطش و چشم به دریا ماندهباز دلتنگ جوادم که در این شهر غریببه دلم حسرت یک گفتن بابا مانده

 

اس ام اس شهادت امام رضا, شهادت امام رضا

اس ام اس و پیامک شهادت امام رضا (ع)

 

آمد از راه و کشیده است عبا را به سرشوای از سینۀ سوزان و دل شعله ورشهمچو شمعی که بسوزد ز شرر آب شودآب کرد آتش آن زهر ز پا تا به سرش

شهادت امام رضا (ع) تسلیت باد

 

اس ام اس شهادت امام رضا, شهادت امام رضا

شهادت امام رضا (ع)

 

ای همه دل‌ها، حرمت یا رضاخلق خدا و کرمت یا رضاجنّ و بشر، حور و ملک می‌برندسجده به خاک حرمت یا رضا

 

اس ام اس شهادت امام رضا, شهادت امام رضا

 پیامک شهادت امام رضا (ع)

 

بر آه آهِ من جگر سخت خاره سوختبر وای وای من دل سنگ ستاره سوختهمچمون کبوتران ز عطش بال می زنملب تشنه ام ،دلم ،جگر پاره پاره سوخت

شهادت امام رضا (ع) تسلیت باد

 

اس ام اس شهادت امام رضا, شهادت امام رضا

 اس ام اس شهادت امام رضا (ع)

 

هر که روی معرفت زیارت رضا کند    ز نعمت زیارتش زیارت خدا کندببین مقام زائرش که از طواف قبر ثواب صد هزار حج خدا به اوعطاکند

شهادت امام رضا (ع) تسلیت باد

 

اس ام اس شهادت امام رضا, شهادت امام رضا

تسلیت شهادت امام رضا (ع)

 

خواهی اگر ای دل که شود مشکلت  آساندر برزخ و در حشر نباشی تو هراسانبگشای به درگاه رضا  دست گدایی        بنشین به در خانه ی سلطان خراسان

شهادت اقا امام رضا (علیه السلام) تسلیت

 

اس ام اس شهادت امام رضا, شهادت امام رضا

 اس ام اس شهادت امام رضا (ع)

 

عرش را منتظر خویش دگر نگذارمفرش را خسته و پیوسته قدم بردارمآن چنان قوت زانوی مرا زهر گرفتکه شده روز، چنان شام، به چشم تارم

گردآوری:بخش سرگرمی بیتوتهمرتبط با سرگرمی

اس ام اس شهادت امام رضا(ع)-۵

اس ام اس شهادت امام رضا(ع)-۴

اس ام اس شهادت امام رضا علیه السلام(۳)

اس ام اس تسلیت شهادت امام رضا (ع) -۲

ارسال نظرات

پاسخی بگذارید

آخرین مطالب

محصولات فروشگاه