امروز : چهارشنبه ۱۳۹۶/۱۲/۲ می باشد.

آموزش رایانه و موبایل

احادیثی از امام نهم (ع)

احادیثی از امام نهم (ع)

احادیثی از امام نهم (ع)

نام ایشان محمد(ع) و لقبشان جواد می باشد ایشان فرزند امام علی(ع) و خیزران می باشند دوران امامت ایشان ۱۷ سال می باشد,مدت عمر ایشان۲۵سال می باشد,سخنان ایشان همچون گوهر گران قدری است که هر یک از آنها ممکن است در بخش های متفاوت زندگیمان به کار آید,و ما را از گمراهی نجات دهد. ما در این پست می خواهیم به چند حدیث از ایشان بپردازیم پس با ما همراه باشید.

امام جواد (ع) : صبر را بالش کن ، و فقر را در آغوش گیر ، و شهوات را به دور انداز ، و با هوای نفس مخالفت کن ، و بدان که در برابر دیده خدایی ، پس بنگر که چگونه ای .
توسد الصبر و اعتنق الفقر و ارفض الشهوات و خالف الهوی ، و اعلم أنک لن تخلو من عین الله فانظر کیف تکون
تحف العقول ، ص ۴۷۸
امام جواد (ع) : سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : ۱ – اجتناب از عجله ، ۲ – مشورت کردن ، ۳ – و توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .
ثلاث من کن فیه لم یندم : ترک العجله ، و المشوره ، و التوکل علی الله عند العزم
مسند الامام الجواد ، ص ۲۴۷
امام جواد (ع) : جان و دارایی ما، از بخششهای گوارای خداست و عاریه سپرده اوست ، تا آنجا که از آن بهره مند شویم مایه خوشی و شادی است ، و آنچه از آن برگرفته شود اجر و ثواب است ، پس هر که جزعش بر صبرش غالب شود اجرش ضایع شده و پناه به خدا از آن .
ان أنفسنا و أموالنا من مواهب الله الهنیئه ، و عواریه المستودعه ، یمتع بما متع منها فی سرور و غبطه ، و یأخذ ما أخذ منها فی أجر و حسبه ، فمن غلب جزعه علی صبره حبط أجره و نعوذ بالله من ذلک
تحف العقول ، ص ۴۷۹
امام جواد (ع) : کسی که در امری حاضر باشد و آن را ناخوش دارد ، چون کسی است که غائب بوده . و هر که در امری حاضر نباشد ولی بدان رضایت دهد ، مانند کسی است که خود در آن بوده .
من شهد أمرا فکرهه کان کمن غاب عنه ، و من غاب عن أمر فرضیه کان کمن شهده
تحف العقول ، ص ۴۷۹
امام جواد (ع) : سه چیز است که بنده را به رضوان خدا می رساند : ۱ – زیادی استغفار ، ۲ – نرمخویی ، ۳ – صدقه بسیار دادن .
ثلاث یبلغن بالعبد رضوان الله تعالی : کثره الاستغفار ، و لین الجانب ، و کثره الصدقه
مسند الامام الجواد ، ص ۲۴۷
امام جواد (ع) : از همراهی و رفاقت با آدم شرور و بدجنس بپرهیز ، زیرا که او مانند شمشیر برهنه است که ظاهرش نیکو و اثرش زشت است .
إیاک و مصاحبه الشریر ، فإنه کالسیف المسلول یحسن منظره و یقبح أثره
مسند الامام الجواد ، ص ۲۴۳
امام جواد (ع) : پس انداختن توبه فریب خوردن است .
تأخیر التوبه اغترار
تحف العقول ، ص ۴۸۰
امام جواد (ع) : همواره به تأخیر انداختن انجام کارها ، سرگردانی است .
طول التسویف حیره
تحف العقول ، ص ۴۸۰
امام جواد (ع) : با دلها به سوی خداوند متعال آهنگ نمودن ، رساتر از به زحمت انداختن اعضا با اعمال است .
القصد الی الله تعالی بالقلوب أبلغ من إتعاب الجوارح بالأعمال
مسند الامام الجواد ، ص ۲۴۴
امام جواد (ع) : اصرار بر گناه آسودگی از مکر خداست ، ” و از مکر خدا آسوده نباشد جز مردمی زیانکار ” .
الإصرار علی الذنب أمن لمکر الله ” و لا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون ”
تحف العقول ، ص ۴۸۰

سخنان امام جواد (ع)

ارسال نظرات

پاسخی بگذارید

آخرین مطالب

محصولات فروشگاه